Για την ADS

 

Συνεργάτες

 

ACOU EΠΕ  
Acoustic Scienses  
ARCON Constructiions  
EΣΤΗΡ  
ΗΡΩΝ Κατασκευαστική  
ΜΕΛΙΣΣΑ- ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ  
ACRM AE  
THE TAX FILES  

 

Έργα

 

Αντικατάσταση ράμπες φορτοεκφόρτωσης στο εργοστάσιο της Μέλισσας- Κικιζάς Λάρισα

 

Προμήθεια ηχομονωτικών θυρών σε Studio, Ανάδοχος Acοu ΕΠΕ

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικών θυρών στο αμφιθέατρο του εργοστασίου της Media Strom. Ανάδοχος η εταιρεία ACRM A.E.

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικών θυρών στο αμφιθέατρο του Μουσείου Αυτοκινήτων ΒΙΚΤΩΡΙΑ

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικών θυρών στη Νέα Βιβλιοθήκη του Ισραηλινού Σχολείου . Ανάδοχος Acou EΠΕ.