Ακουστικές πόρτες

 

Οι ηχομονωτικές πόρτες έχουν ελεχθεί σύμφωνα με DIN ISO 717-1. Παραδίδονται με επιλογή τριών συστημάτων στεγανοποίησης στο κάτω μέρος της πόρτα. Οι τιμές ηχομόνωσης που αναγράφονται είναι τιμές εργαστηρίου και αναφέρονται σε άνοιγμα 10 mm από την επιφάνεια έτοιμου δαπέδου έως την κάτω ακμή του φύλλου πόρτας. Οι τιμές ηχομόνωσης δεν ισχύουν για πόρτες με παράθυρα, με σταθερό επάνω τμήμα και για την τοποθέτηση σε ελαφρομπετόν. Τιμή αναφοράς για την τιμή ηχομόνωσης που επιτυγχάνεται στο κτίριο είναι η τιμή εργαστηρίου - 5 dB.

 

Ηχομονωτική πόρτα HS75-1 50dB-53dB

Ηχομονωτική πόρτα Η16S-1πυρασφαλείας T90 50dB-53dB

 

 

 

 

Download

Πόρτες πολλαπλών λειτουργιών από χάλυβα.

Λήψη pdf...