Ράμπες φορτοεκφόρτωσεις

 

Για γρήγορη και αποδοτική φορτοεκφόρτωση

Ανάλογα τις απαιτήσεις, με αρθρωτό ή τηλεσκοπικό χείλος. Οι υδραυλικές ράμπες αποτελούν μελετημένες λύσεις για την ακριβή αντιστάθμιση της διαφοράς μετα&ύ του δαπέδου του εκάστοτε φορτηγού και της ράμπας φρτωσης. Έτσι η φορτωση ή η εκφρτωση απο το φορτηγό  μπορεί να γίνει σε έναν επίπεδο διάδρομο.

 

Τεχνογνωσία του ειδικού

Συστήματα οργάνωσης

Υδραυλικές ράμπες

Χαρακτηριστικά κατασκευής

Μοντέλο πλαισίου F,FR και BOX B

Μοντέλο φρεατίου Ρ

Διαστάσεις

Συστήματα ελένχου

Σύστημα Docking HDA

Σύστημα DOBO

Ειδικές λύσεις

Αποσβεστήρες πρόσκρουσης

 

 

Απλή Γεφύρωση

 

Χειροκίνητη τύπου KBS

 

Αυτές οι χειροκίνητες ράμπες από ισχυρό, ανοξείδοτο αλουμίνιο χρησιμοποιούνται σε μικρές έως μεσαίες διαφορές ύψους και ο χειρισμός τους μπορεί να γίνει μόνο από ένα άτομο. Κατά το κατέασμα ενεργοποιείται μια ασφάλεια πτώσης με το πόδι, η οποία ασφαλίζει ξανά αυτόματα κατά το ανέβασμα. Οι ράμπες μπορούν να μετατοπιστούν και προς το πλάι στο προφίλ οδήγησης.

Χειροκίνητη τύπου SKB

 

Αυτές οι χειροκίνητες ράμπες είναι εχοπλισμένες με βαγονέτο με ρουλεμάν και μπορούν να μετατοπιστούν πολύ εύκολα. Ο σιδηρόδρομος είναι από χάλυβα. Μεσαίες διαφορές ύψους έως και περ. 200 mm, μπορούν να καλυφθούν. Το αθέμιτο κατέασμα της ράμπας δεν είναι δυνατό μέσω μιας ασφάλειας πτώσης που ενεργοποιείται με το πόδι. Πλατφόρμες άνω των 1065 mm μπορούν να χειριστούν και από ένα άτομο χάρη στην υποστήριξη ελατηρίων.

Χειροκίνητη τύπου FB

 

Η σταθερή πλατφόρμα ή η μετατοπιζόμενη προς το πλάι πλατφόρμα διατίθενται σε λακαρισμένο, γαλβανισμένο χάλυβα ή σε αλουμίνιο. Στο φαρδύ, ανοικτό προς τα κάτω χαλύβδινο προφίλ οδήγησης, το οποίο δεν επιτρέπει τη συσσώρευση ακαθαρσιών, κινούνται οι ράμπες εύκολα και αξιόπιστα ακόμη και μετά από χρόνια. Xάρη στο σύστημα ελατηρίων που δεν χρειάζεται συντήρηση, είναι δυνατός ο χειρισμός από ένα άτομο ακόμη και σε μεγάλες πλατφόρμες. Μια ασφάλεια πτώσης που ενεργοποιείται αυτόματα δεν επιτρέπει το αθέμιτο κατέβασμα της ράμπας.

 


Download

Τεχνολογία φορτοεκφόρτωσης

λήψη pdf...

 

 

Ψαλιδωτή ράμπα

 

 

 

 

Κινητές ράμπες

 

 

Πρόσθετος εξοπλισμός