Κουρτίνες από PVC

 

Ελάχιστη απώλεια ενέργειας.

παραπετάσματα από λωρίδες, είναι ιδιαίτερα οικονομική λύση για μεγάλου μεγέθους αίθουσες
και ανοίγματα. Οι σκληρές ταινίες PVC επικαλυπτόμενες σφραγίζουν το άνοιγμα και ανοίγουν στο πλάτος του Οχήματος ή του φορτίου. Αυτή η χρήση μειώνει τις θερμικές απώλειες στο ελάχιστο και πετυχαίνει την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 

 

 

 

 


Download