Πυράντοχες σπαστές πόρτες οροφής

 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι πυράντοχες πόρτες έχουν υποστεί σημαντικές εξελίξεις. Λόγω των αυστηρότερων κανονισμών ασφαλείας, οι πυράντοχες πόρτες πρέπει να χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά. Η Protec Industrial Doors έχει αναπτύξει ένα νέο τύπο πυράντοχης σπαστής πόρτας οροφής, η οποία δεν έχει σχεδόν καθόλου περιορισμούς στη συχνότητα χρήσης, αλλά εναρμονίζεται με τα πιο πρόσφατα πρότυπα και κανονισμούς.

Οι πυράντοχες σπαστές πόρτες έχουν δοκιμαστεί στο TNO / Efectis / Peutz, σύμφωνα με το NEN-EN 1634-1:2008. Η πιστοποίηση αφορά την ταξινόμηση NEN-EN 13501-2. Οι σπαστές πόρτες οροφής έχουν επίσης ταξινομηθεί με EI1.

Η Protec Industrial Doorsείναι μέλος της BBN (BrandveiligBouwenNederland)

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των πυράντοχων σπαστών πορτών οροφής είναι:

    * Ο Συνδυασμός πυραντοχής και ευρεία χρήση, τις καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λύση από τιμολογιακή άποψη.
    * Δοκιμάστηκε σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα.
    * Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές επικίνδυνες για εκρήξεις (ATEX 137).
    * Υδατοστεγής μέχρι το 1000 mm ύψος νερού.
    * Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά, σχεδόν χωρίς κανένα περιορισμό χρήσης.
    * Πιστοποίηση για χρήση σε μεγάλα μεγέθη.

Οι πυράντοχες σπαστές πόρτες οροφής είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για χρήση σε, ATEX 137 και / ή σε περιοχές με αυστηρές απαιτήσεις για υψηλή στεγανότητα καθώς και ο συνδυασμός τους με ηχομονωτικές δυνατότητες έως 56dB.

 


 

 
Τα Νέα μας

Η Anno Doors Solutions

σαν αντιπρόσωπος της Ολλανδικής εταιρείας PROTEC Industrial doors μπορεί να σας προσφέρει όλα τα εξειδικευμένα ποιοτικά προϊόντα της.

 

PROTEC Industrial doors

Τεχνικό φυλλάδιο λήψη...