Συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας

 

Επώνυμη ποιότητα για ύψιστη ασφάλεια και αξιοπιστία.

Οι συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας / καπνοστεγείς κυκλοφορούν ως μονόφυλλες και δίφυλλες
πόρτες ή ως τηλεσκοπικές συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας. Στις καπνοστεγείς συρόμενες πόρτες, η πόρτα
διαθέτει επιπλέον στεγανοποιήσεις και στις 4 πλευρές της.

 

Slinding doors

Επισκόπηση πλεονεκτημάτων

Εκδόσεις εξοπλισμού

Τ30/Τ90 Πυρα/λείας Καπνοστεγανη

Τ30-2/Τ90-2 Πυρα/λειας Καπνο/νη

T30/Τ90 Τηλεσκοπική πυρα/λειας

T30/Τ90 Συρόμενη πυρα/λειας καπ/γανη με ανθρωποθυρίδα

Εδικοί εξοπλισμοί

Τεχνικές περιγραφές

 

 

 

 

 

 

 


Download

Πόρτες εισόδου

λήψη pdf...