Σπαστές Βιομηχανικές Πόρτες

 

Σπαστές Βιομηχανικές Πόρτες
Μεγαλύτερη ασφάλεια με την πρωτοποριακή ανθρωποθυρίδα.

Όλα τα βασικά μέρη των πορτών και των συστημάτων κίνησης, όπως φύλλα, σιδερικά, κάσες, μοτέρ και συστήματα ελέγχου αναπτύσσονται και κατασκευάζονται από την ίδια την Hörmann. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει απόλυτη συμβατότητα μεταξύ πόρτας, μηχανισμού κίνησης και συστήματος ελέγχου. Προκειμένου η παραγωγή να διατηρείται πάντα σε υψηλό επίπεδο, χρησιμοποιούνται ειδικές εγκαταστάσεις παραγωγής που βασίζονται στις ιδέες μας. Αναπτύσσοντας τις ιδέες μας προσέχουμε ώστε η πόρτα και ο μηχανισμός κίνησης να αποτελούν ένα τέλεια εναρμονισμένο σύστημα. Μακροχρόνιες δοκιμές σε πραγματικές για συνθήκες προϊόντα τεχνολογίας στα οποία μπορείτε να βασιστείτε.

 

Τεχνολογία ειδικού

Τζάμια DURATEC

Δύο επιφάνειες

Ενσωματωμένη πόρτα πεζών

Χρώματα

Παράθυρα

Συστήματα οδηγών

Εξωπλισμός ασφαλείας

Απόδειξη ποιότητας

Ολοκληρομένες λύσεις

Μηχανισμός κίνησης

Στάνταρ μόνο στην Hörmann

 

SPU40

DPU

ASP40

APU40

TAP40

ASP40

ALR40

ALR Vitraplan

ALS40

TAR40

Τεχνικά χαρακτιριστικά

Αξεσουάρ

Συστήματα ελένχου

Προπορευόμενο φωτοκύτταρο

Μηχανισμός εξοικονόμισης χώρου

 

Σιγουριά για το μέλλον χάρη στην τεχνογνωσία των ειδικώv

 

SPU 40 Ανθεκτική χαλύβδινη πόρτα διπλού τοιχώματος με καλή θερμομόνωση Η πόρτα DPU μειώνει την απώλεια θερμότητας από τα ανοίγματα και συνεπώς ενδείκνυται ιδιαιτέρως για χρήση σε χώρους βαθιάς κατάψυξης. APU 40 Μοντέρνα πόρτα αλουμινίου με χαλύβδινη
ποδιά και πολλές εκδόσεις

 


Download

Σπαστές Βιομηχανικές Πόρτες

λήψη pdf...

 

Πρέπει να δείτε....

Σπαστές Βιομηχανικές Πόρτες
Μεγαλύτερη ασφάλεια με την πρωτοποριακή ανθρωποθυρίδα.

 

 

ALR Vitraplan

Μοναδική πόρτα αλουμινίου με
χωνευτά τζάμια ΝΕΟ

 

 

Περισσότερη ασφάλεια και μεγάλη ταχύτητα με το προπορευόμενο φωτοκύτταρο